Industri og bergverk

Vi leverer mye utstyr til ulike industrier

Mandal Maskinering har levert mekanisk design og avansert maskinering til industri og bergverk siden 1984. Vår største kunde er i dag Hydro.

Vi leverer også til Alcoa, Titania, Glencore Nikkelverk, Mandals AS, Konsmo Hus og Nor Element. Til Titania som ligger i Hauge i Dalene har vi laget mindre akslinger, pumpedeler og overhaling av girkasser for store transportbånd.

Vi har levert mekanisk design og produksjonsutstyr for Mandals AS.

Mekaniske enheter

Kundene etterspør mekaniske enheter med høy toleranse. Vårt mål er å levere mekanisk design og avansert maskinering med høy presisjon og kvalitet.

Mandal Maskinering AS er en forutsigbar og kostnadseffektiv samarbeidspartner innen industriell produksjon.

Kunder innenfor Industri og bergverk